OSA seminar 1.nov 2017

 
 

Til medlemsbedrifter m oljeserviceavtale/brønnserviceavtale

Årets OSA-seminar blir arrangert 1. november 2017,  kl. 0930-1600.

Seminaret vil bli holdt i Stavanger-området, vi vil komme tilbake med sted senere.

Tema bl.a:

- Gjennomgang av lønnsoppgjøret 2016, 2017 og litt om 2018

- Gjennomgang og diskusjon i grupper om utvalgte emner fra OSA

- Innleie av arbeidskraft og midlertidig ansettelse

Påmelding innen 15. oktober 2017.

Med hilsen

Norsk olje og og gass v/Hanne Irene Bore

Arrangementet er stengt for pÄmelding / Closed for registration.

> Registrated participants/registrerte deltakere