Velkommen til fremleggelse av nye investeringsprognoser for norsk sokkel og rapport om klimarisiko.

Tid: Tirsdag 12. desember kl. 12.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Investeringsprognoser
Vil investeringene på norsk sokkel tas seg opp de kommende årene? Vil kostnadene reduseres ytterligere? Norsk olje og gass legger frem nye investeringsprognoser for norsk sokkel. Nytt av året er at investeringsprognosene er fordelt på havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Klimarisiko
Mange stiller spørsmål om fremtidig lønnsomhet på norsk sokkel, særlig etter at mer av aktiviteten flyttes nordover. Analysebyrået Oslo Economics har laget en rapport om hvordan og i hvilken grad olje- og gasselskapene tar hensyn til klimarelatert risiko når de foretar sine investeringsbeslutninger. Hvor stor fare er det for at selskapene foretar investeringer i dag som kan vise seg å bli ulønnsomme?

Oslo Economics presenterer hovedfunn i rapporten etter at investeringsprognosene er presentert.

Det er satt av tid til separate intervju med media etter presentasjonene. Programmet vil vare ca. halvannen time.

Det blir lett servering.

For ytterligere informasjon om arrangementet:
Anders Høgalmen, rådgiver i Norsk olje og gass
e-post: arh@norog.no
mobil: 45 25 35 15   
Navn
E-post
Virksomhet