Fagseminar om hvordan miljørisikoanalyser brukes som styringsverktøy og risiko for effekter på fisk, dyreplankton og sjøfugl

Sted: Clarion Hotel & Congress
         Brattørkaia 1

Dato: 2. mai 2018

Tidspunkt:  12.00-16.00

Vi inviterer til lunsj fra kl. 11.15, vennligst kryss av i påmeldingsskjema under dersom du ønsker å delta på lunsjen.

Påmeldingsfrist 26. april.


Program (.pdf)   
Navn
E-post
Selskap
Deltar på lunsj før møtet
Ja
Nei