Samrådsmøte 24. september 2018

 
 

Dato:   24. september 2018
Tid:     13:00 - 17:00/21:00
Sted:    Norsk olje museum, Stavanger

Program

 

 

13.00 – 13.15

Velkommen ved Marita Bjelland Botne, Norsk olje og gass

13.15 – 13.30

Juridisk utvalg orienterer ved Leder Kjersti Bergsåker-Aspøy

13.30 - 13.45

Juridisk forum orienterer ved Leder Henrik Inadomi

13.45 – 14.15

UiO avdeling for petroleums- og energirett orienterer ved Knut Kaasen, UiO

14.15 – 14.45

Pause

14.45 – 15.30

Presentasjon av aktuelle prosjekter ved avdeling for petroleums- og energirett

15.30 – 16.30

Diskusjonsgrupper – hvordan løfte de langsiktige petroleumsjuridiske problemstillingene slik at de blir relevante også i tiden fremover?

16.30 – 17.00

Gjennomgang av diskusjonsgruppenes "funn"

17.30

Middag på Söl

 

Påmelding: Snarest og senest innen onsdag 19.9 

For praktiske spørsmål, vennligst ta kontakt med Toril AG Husby på e-post: tagh@norog.no   
Navn
E-post
Selskap
Deltar på middag
Ja
Nei