Forum for offshore miljøovervåking 2018

 
 

Forum for offshore miljøovervåking arrangeres hvert år i oktober og er møteplass for myndigheter, operatører, konsulenter og interesserte. Forumet er gratis og arrangeres hvert år vekselsvis av Miljødirektoratet og Norsk olje og gass.
 
Dato:  17. – 18. oktober
Tid:     Registrering fra kl. 09.30, møtestart 09.50
Sted:   Miljødirektoratet, Grensesvingen 7

 
Spørsmål kan rettes til Toril AG Husby: tagh@norog.no

Påmeldingsfrist 5. oktober


Program (.pdf)

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.