Kjemisk arbeidsmiljø – status 2018 – 05.12.2018

 
 

Tid: 5. desember 2018 kl. 08.30-16.00
Sted: Clarion Air Hotel, Sola
Seminaret er åpent og uten deltakeravgift. Lunsj blir servert.

Målgruppe: Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten. 

Seminaret arrangeres av Norsk olje og gass basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Program blir ferdigstilt i løpet av oktober.
Hvis du ikke kan delta, kontakt Marita R. Dorga på mrd@norog.no for avmelding.   
Navn
E-post
Company name