Møte om potensialet for verdiskaping 30. november

 
 

Presentasjon av Mulighetsstudie - perspektiver for havområdene i nord fram mot 2040.

Studien er gjennomført av  SINTEF nord.

 

Dato:  Fredag 30. november

Tid:     09:00-12:00 inklundert lunsj

Stad:  Norges Fiskarlag

           Havnegata 9 - Trondheim

 

Påmeldingsfrist 25. november kl. 12:00

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.