Investeringsprognoser

 
 

Velkommen til fremleggelse av nye investeringsprognoser for norsk sokkel

Tid: Mandag 7. januar kl. 10.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Investeringsprognoser
Hvordan er utsiktene for investeringsnivået på norsk sokkel de kommende årene? Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, legger frem bransjens egne investeringsprognoser for 2019 – 2023. Prognosene er brutt ned på havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Det er satt av tid til separate intervju med media etter presentasjonene. Programmet vil vare i underkant av én time.

Det blir lett servering.

For ytterligere informasjon om arrangementet:
Anders Høgalmen, rådgiver i Norsk olje og gass
e-post: arh@norog.no
mobil: 45 25 35 15   
Navn
E-post
Virksomhet