Dato:    24. – 25. april 2019

Tid:       kl. 11.30 - lunsj
              kl. 12.30 - møtestart 
              Avslutter med lunsj kl. 12.00 den
25.
4

Sted:    Scandic Nidelven, Trondheim

 

Påmeldingsfrist: 2. april   
Navn
E-post
Selskap
Lunsj 24. april
Ja
Nei
Middag 24. april
Ja
Nei
Lunsj 25. april
Ja
Nei
Kommentar