Støy i petroleumsindustrien

 
 

Tid: 1. oktober 2019 kl. 08.00-16.00 
Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Seminaret er åpent og uten deltakeravgift. Lunsj blir servert.

Målgruppe: Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten. 

Seminaret arrangeres av Norsk olje og gass basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

For eventuell avmelding, kontakt Line Eltervaag på lme@norog.no.

Arrangementet er stengt for påmelding / Closed for registration.