Investeringsprognoser for norsk sokkel

 
 

Velkommen til fremleggelse av nye investeringsprognoser for norsk sokkel

Tid: Torsdag 12. desember kl. 10.00. Presse mottar nøkkeltallene kl. 09.30 med sperrefrist kl. 10.00. 
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Investeringsprognoser
Hvordan er utsiktene for investeringsnivået på norsk sokkel de kommende årene? Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, legger frem bransjens egne investeringsprognoser for 2020 – 2024. Prognosene er brutt ned på havområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Det er satt av tid til separate intervju med media etter presentasjonene. Programmet vil vare i underkant av én time.

Det blir lett servering.

Pressekontakt:
Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef
e-post: ka@norog.no
mobil: 952 82 808   
Navn
E-post
Virksomhet