Fremleggelse av den nye klimaveikartrapporten 28.2.20

 
 

Fremleggelse av den nye klimaveikartrapporten 28.2.20

Når:       Fredag 28. februar kl. 1300-1400
Hvor:     Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo   
Navn
E-post
Selskap